deklaracja Intrastat

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej wywołało szereg zmian w prowadzeniu międzynarodowej wymiany handlowej. Zmiany te związane są z otwarciem rynku wspólnotowego dla polskich towarów i usług oraz z objęciem naszego kraju unijną taryfą celną.

Na przedsiębiorców krajowych dokonujących międzynarodowego obrotu towarowego zostały nałożone zupełnie nowe obowiązki. Rejestracja transakcji handlowych realizowanych w ramach Unii Europejskiej (wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru) w systemie Intrastat poprzez składanie stosownych sprawozdań (deklaracja Intrastat - Przywóz, deklaracja Intrastat - Wywóz), faktura wewnętrzna, kwartalna informacja podsumowująca VAT-UE czy wreszcie wewnątrzwspólnotowa transakcja trójstronna to zagadnienia dotąd nieznane polskim przedsiębiorcom. Na skutek przyjęcia przez Polskę Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz Wspólnej Taryfy Celnej Unii Europejskiej w zupełnie nowej sytuacji znaleźli się także krajowi przedsiębiorcy prowadzący wymianę towarową z kontrahentami spoza Wspólnoty - import oraz eksport towarów i związana z tym odprawa celna.

Naszym zadaniem jest ułatwienie Klientom realizacji międzynarodowej wymiany handlowej w nowych, panujących w Polsce od 1 maja 2004 roku realiach rynkowych. Agencja celna funkcjonująca w sposób tradycyjny to naszym zdaniem przeszłość. INFOSTAT to przedsięwzięcie, którego celem jest szeroko pojęta organizacja i wspomaganie międzynarodowego obrotu towarowego.

Ogólnopolski System Elektronicznej Emisji Deklaracji INTRASTAT

INFOSTAT to po prostu celne porady.